• 1

Wiadomoṡci

Przyjęcie z okazji Święta Narodowego - Trzeciego Maja

226. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów została uczczona przez Ambasadę RP w Podgoricy uroczystym przyjęciem 08.05 br. w miejscowości Šipčanik/Podgorica.

 

Uroczystość swoją obecnością uświetnili przedstawiciele rządu, samorządów, korpus dyplomatyczny, Polacy i Polonia zamieszkali w Czarnogórze, ludzie nauki, kultury i osoby zaprzyjaźnione z Ambasadą. Zgromadzonych gości przywitała Ambasador Irena Tatarzyńska, która przybliżyła okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja i jej znaczenie dla polskiego państwa i narodu:

Konstytucja 3 Maja była odbiciem polskiego ducha, który umożliwił polskiemu narodowi przetrwanie 123 lat niewoli, a następnie długich lat represji komunizmu. Konstytucja 3 Maja miała symboliczny wymiar, stanowiąc kulminację dążeń elit ówczesnej Rzeczypospolitej do zreformowania i wzmocnienia państwa. W czasie niewoli Konstytucja 3 Maja, choć niezrealizowana, stała się znakiem nadziei na odbudowę państwa polskiego. Obchody 3 maja stały się natomiast okazją do manifestowania uczuć patriotycznych.

W swoim przemówieniu Ambasador Irena Tatarzyńska odniosła się również do szczególnego wydarzenia dla Czarnogóry, jakim jest zaplanowana  jej akcesja do NATO.

Ona pogratulował rządowi i społeczeństwu czarnogórskiemu osiągnięć w reformowaniu państwa, które potwierdziły, że Czarnogóra jest nie tylko liderem w regionie, ale w pełni zasługuje na członkostwo w Sojuszu. Członkostwo Czarnogóry w NATO wzmocni nie tylko stabilność regionu całych Bałkanów, ale wzmocni również Sojusz.

Polonię czarnogórską na uroczystym przyjęciu reprezentowały panie: Božena Knežević, Teresa Medojević, Marta Borowiec-Jokić, Irena Šućur, Jovana Đurković wraz z p .prezes Stowarzyszenia, Wandą J.Vujisić.


porn Porn