• 1

Wiadomoṡci

Dzień  Dziecka

Zakończenie VI kursu języka polskiego w Podgoricy

Zakończenie VII kursu języka polskiego w Bijelom Polju

Dzień Dziecka został zorganizowany  w dniu 10 lipca 2017 r. przez Ambasadę RP i Stowarzyszenie Polaków w Czarnogórze w Parku Narodowym Biogradska gora. Dzieci i ich rodziców – Polonusów przywitali  pan Ryszard Michalski, konsul RP w Podgoricy i pani Wanda J. Vujisić, prezes Stowarzyszenia

Dla naszych najmłodszych przygotowano  słodycze, napoje i atrakcję – wycieczka dookoła jeziora. Dzieci podziwiały florę i faunę jeziora  i wspaniale spędziły czas na łonie natury.

W tym dniu zorganizowano także zakończenie VI edycji  kursu języka polskiego w Podgoricy i VII edycji kursu języka polskiego w Bijelom Polju, dzięki którym to czarnogórscy słuchacze i słuchacze polskiego pochodzenia pogłębiają swoją  znajomość języka polskiego.

Pani Wanda zwracając się do obecnych przeczytała mail od pani Ireny Tatarzyńskiej, ambasadora PR w Podgoricy: “ (...) Życzę udanej pogody i wielu miłych wrażeń z okazji uroczystego zakończenia już VI i VII edycji kursu języka polakiego.Wiem, że każdego roku przybywa coraz więcej chętnych osób i to nie tylko w Podgoricy i Białym Polu, ale nawet w Risan, które pragną uczyć się naszego języka ojczystego.

To w dużej mierze zasługa Pani, Pani Teresy i Pani Marty. Korzystam z tej okazji, aby Paniom złożyć serdeczne podziękowania i gratulacje. A uczestnikom kursu życzę dalszego zapału do kontynuowania nauki języka polskieg, dzieki czemu będą mogli głębiej i lepiej dostrzegać, rozumieć piękno i szeroko pojęte  bogactwo naszej ojczyzny-Polski “.

Za te wspaniałe słowa skierowane pod naszym adresem bardzo serdecznie dziekujemy Pani Ambasador, bo one motywują nas do dalszej pracy w prowadzeniu kursów i dodają sił i energii w promowaniu języka polskiego w Czarnogórze – powiedziała pani Wanda.

Kilka słów o kursach języka polskiego- kolejne edycje już za nami !

VI edycja kursu języka polskiego w Podgoricy

Stowarzyszenie Polaków zamieszkałych w Czarnogórze  wraz z Ambasadą RP w Czarnogórze przygotowało, zorganizowało i przeprowadziło VI  kurs języka polskiego dla Czarnogórców i młodzieży polskiego pochodzenia.

Otwarcie kursu języka polskiego zorganizowano 07.04.2017 r. w Podgoricy w szkole językowej – Centar za obrazovanje i odgoj Don Boško w kościele katolickim pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego na  Koniku. Zajęcia  w semestrze letnim będą się odbywały od  31.03.2017 - 16.06.2017 r. w liczbie 3 godzin lekcyjnych raz w tygodniu. Sala wykładowa została udostępniona na potrzeby kursu bezpłatnie, dzięki  wstawiennictwu   pani prezes Stowarzyszenia, Wandy J. Vujisić.

W kursie uczestniczyło 14 osób. Kurs prowadziły panie lektorki: mgr Wanda J. Vujisić, zajęcia leksykalno-gramatyczne i mgr Marta Borowiec-Jokić, zajęcia z  kultury.Uczestnicy otrzymali  pełny zestaw tekstowych i graficznych, drukowanych i kopiowanych materiałów wraz z ćwiczeniami do prac na zajęciach i do prac samodzielnych w domu dot. gramatyki, leksyki. Na zajęciach korzystano również ze środków audio wizualnych  dostępnych w sali wykładowej.

Program zajęć zaplanowany w semestrze letnim br. został w  100% zrealizowany. Kurs został  zakończony przeprowadzeniem testu sprawdzającego dot. znajomości przerobionego materiału. Do egzaminu końcowego przystąpiło 12  uczestników, którzy pomyślnie zdali egzamin końcowy. Wynik procentowy końcowego testu sprawdzającego wahał się od 96,59% -63,36%. Analiza wyników testów pokazała, że uczniowie w dobrym stopniu opanowali umiejętności i wiedzę uzyskaną na kursie.

Najlepszymi uczniami na kursie  byli:

Jovana Đurković – I miejsce    (96,59%)

Đurović  Ana       - II miejsce   (95,64%)

Bakić  Milić        - III miejsce  (88,88%)

W dniu 10.06.2017 r.w Parku Narodowym „Biogradska Gora” (Kolašin)

odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów, a  także i dyplomów  „wzorowy uczeń”,  najlepszym uczestnikom  kursu, przez panią Annę Kasprzak, III sekretarza RP w Ambasadzie RP w Czarnogórze.

W imieniu uczestników kursu słowa podziękowania  pod adresem pana konsula RP, Ryszarda Michalskiego i pani Anny Kasprzak, III sekretarza RP w Czarnogórze skierowała  Jovana Đurković. Ona podziękowała za wsparcie, ogromne zaangażowanie i pomoc przy organizacji  kursu  języka polskiego i zacytowała Stefana Żeromskiego - "Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony".

Wyrazy uznania i podziękowania skierowała  także pod adresem  wykładowczyń – pani Wandy i pani Marty, które już trzeci  rok prowadzą wspaniałe zajęcia  języka polskiego. W imieniu całej grupy podziękowała im za wytrwałość, za zaangażowanie, za trud jaki wkładają, aby zajęcia były ciekawe i interesujące. A także i za to, że one starają się, aby w jak najlepszy sposób   przybliżyć uczestnikom polskie tradycje, obyczaje, polską historię i ucząc ich jednocześnie poprawnego  posługiawania się językiem polskim.

Bardzo serdecznie podziękowano i   przedstawicielowi z Centar za obrazovanje i odgoj Don Boško w kościele katolickim pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego na  Koniku, Don Janezu Mirteku za bezpłatne wynajęcie sali lekcyjnej, co jest wyrazem dobroci i sympatii w promowaniu języka polskiego wśród młodych Czarnogórców, i nie tylko.

VII edycja kursu języka polskiego w Bijelom Polju

Stowarzyszenie Polaków zamieszkałych w Czarnogórze wraz z Ambasadą RP także przygotowało, zorganizowało i przeprowadziło VII edycję kursu języka polskiego dla dzieci pochodzenia polskiego i czarnogórskiego.

Otwarcie kursu języka polskiego zorganizowano 04.02.2017 r. w Domu kultury „Vojislav Bulatović-Strunjo“ w Bijelom Polju w semestrze letnim od  04.02.2017r. do 10.06.2017 r. w wymierze  3 godzin lekcyjnych raz w tygodniu.Sala wykładowa została udostępniona na potrzeby kursu bezpłatnie, dzięki  wstawiennictwu   pani prezes Stowarzyszenia, Wandy J. Vujisić i pani Teresy Medojević.

W kursie uczestniczyło 12 uczniów.Kurs prowadziły panie: mgr Wanda J. Vujisić i pani Teresa Medojević. Uczestnicy otrzymali  bezpłatnie na korzystanie komplet książek - podręcznik i ćwiczenia gramatyczne do nauki języka polskiego (Uczymy się polskiego – podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców, 1.Teksty i 2. Komentarz językowy, ćwiczenia;aut.:Barbara Bartnicka,Wojciech Jekiel,Marian Jurkowski,Danuta Wasilewska, Krzysztof Wrocławski), które zwrócili po zakończeniu letniego  semestru.

Program zajęć zaplanowany w semestrze letnim  br. został w  100% zrealizowany. Kurs został  zakończony przeprowadzeniem testu sprawdzającego dot. znajomości przerobionego materiału.

Do egzaminu końcowego przystąpiło 12  uczniów. Zestaw różnorodnych zadań testowych miał na celu sprawdzenie kompetencji leksykalnych i gramatycznych   uczniów. Wyniki testów były zróżnicowane i wahały się od 30 -  15 pkt. (maksymalna ilość- 33 pkt.). Analiza wyników testów pokazuje, że uczniowie w dobrym stopniu opanowali umiejętności i wiedzę uzyskaną na kursie.

Najlepszymi uczniami na teście były:

Branislava Medoiević  – I miejsce    (30 pkt.-90,90%)

Karišik Nikolina          – I miejsce    (30 pkt.-90,90%)

Đerić  Đina                  - I miejsce    (30 pkt.-90,90%)

One otrzymały także dyplomy „wzorowy uczeń”.

W dniu 10.06.2017 r.w Parku Narodowym „Biogradska Gora” (Kolašin)odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów,  uczestnikom  kursu, przez pana Ryszarda Michalskiego, konsula RP w Czarnogórze, któremu bardzo serdecznie dziękujemy za dotychczasową, wspaniałą współpracę.

Na zakończenie został zorganizowany QUIZ -  Co wiesz o Narodowym parku Biogradska gora i o biogradskom jezeru?, który przygotował pan Blagoje Vujisić. Zwycięzcami zostali- Jelica Medojevic i Milić Bakić, a drugie miejsce zajęli – Aleksander Lazarevic i Branislav Kovačević.

porn Porn