• 1

Wiadomoṡci

Promocja "Czarnogórskich klimatów" Grzegorza Łatuszyńskiego, związanego od wielu lat z Bałkanami,  w Bijelom w Polju.

 

W  JU „ Risto Ratković“ w Bijelom Poilju 07.10.2017 r.  została zorganizowana promocja książki  „Czarnogórskie klimaty“  - Ogląd literacki i dziennikarski. Jest to dzieło opisujące narodziny wolności dzisiejszej Czarnogóry. Znalazły się w nim dziennikarskie rozmowy m. in. z Milovanem Djilasem, Mirkiem Kovačem, Jevremem Brkoviciem i premierem Milom Djukanoviciem.

 

Grzegorz Łatuszyński w "Czarnogórskich klimatach" spojrzał na Czarnogórę okiem pisarza i dziennikarza, i tak ją przedstawił - trochę prozą, trochę wierszem, trochę eseistyką i publicystyką, z nadzieją, że teksty będą się wzajemnie uzupełniać i wspierać, nawiązując bliską relację z Czytelnikiem, dostarczając mu faktów i emocji, które te fakty ożywiają.

Książka wydana jest na razie tylko w języku polskim, nakładem wydawnictwa "Agawa".
Promocja "Czarnogórskich klimatów" była okazją do zaprezentowania również najnowszych tłumaczeń Grzegorza Łatuszyńskiego, który nie tylko zajmuje się pisarstwem, ale i sztuką przekładu - tym razem podjął się przetłumaczenia bloku współczesnej poezji polskiej na język czarnogórski (15 poetów, 100 wierszy), opublikowanego w ostatnim numerze magazynu literackiego "Quest".

Promocja w Bijelom Polju  zgromadziła liczną publikę zainteresowaną sposobem postrzeganiaich kraju przez polskiego artystę. Oprócz Bijelog Polja promocja twórczości Grzegorza Łatuszyńskiego zorganizowana została  w Podgoricy, Nikšiciu, Cetinje i Budvie. Promocja w Ambasadzie RP w dniu 09.10. br.  miała szczególną oprawę, ponieważ polskiemu pisarzowi została wręczona nagroda Czarnogórskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

Uczestnikami promocji oprócz  Grzegorza Łatuszyńskiego byli także i pisarze z Polski:

- dr Wojciech Kaliszewski, krytyk literacki

- Eugeniusz Kasjanowicz, poeta

- Marija Siwkowska- Łatuszyńska, wydawca i  redaktor naczelnym Oficyny Wydawniczej „Agawa”

  i Slobodan Vukanović, poeta i główny redaktor czasopisma literackiego "Quest".

Promocję prowadził Rafet Mulić, prof., a  wiersze w j. czarnogórskim recytowała  i tłumaczyła – Iwona Vujisić.

Na promocji obecni byli przedstawiciele Stowarzyszenia Polaków w Czarnogórze – pani Wanda J. Vujisić, prezes i pani Teresa Medojević, red. czasopisma polonijnego „Głos Polonii”.

*   *   *

Grzegorz Łatuszyński (ur. 9 maja 1933 w Zdzięciole k. Nowogródka) – polski pisarz, poeta, slawista, krytyk, antologista, tłumacz, dziennikarz i animator kultury. Filologię Polską i Filologię Słowiańską ze stopniem magistra ukończył na Uniwersytecie Warszawskim. Był także słuchaczem Podyplomowego Studium Wiedzy Filmowej w Warszawie prowadzonego przez prof. Aleksandra Jackiewicza. W czasie studiów przez pewien czas pracował jako dziennikarz w „Słowie Powszechnym”, współpracował też z „Życiem Warszawy”, z „Nowymi Książkami” i ze „Współczesnością”.

W latach 1959–1963 odbył slawistyczne studia podyplomowe na wydziałach filologicznych Uniwersytetu Zagrzebskiego i Belgradzkiego. Przez 3 lata od 1960 do 1963 był lektorem języka polskiego na Uniwersytecie Belgradzkim, korespondentem „Życia Warszawy” z Belgradu, następnie pracownikiem dyplomatycznym Ambasady Polskiej w Belgradzie. Łącznie w byłej Jugosławii spędził ponad dziewięć lat.

Jest członkiem stowarzyszeń: ZAiKS-u (od 1973), Związku Literatów Polskich (od 1973), potem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (sekretarz ZG 1996–1999, członek Zarządu Oddziału Warszawskiego SPP 2005–2008, od kwietnia 2008 do czerwca 2011 prezes, a od czerwca 2011 wiceprezes Oddziału Warszawskiego SPP). Od 1975 należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a od 1983 do Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich.

Jako tłumacz poezji i poeta wielokrotnie uczestniczył w festiwalach poetyckich odbywających się w Zagrzebiu, Strudze, Belgradzie, Sarajewie, Mostarze, Lublanie i Podgoricy. Jego wiersze i opowiadania tłumaczone były na język serbski, chorwacki, czarnogórski, węgierski i albański.

 

porn Porn